Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. İşletme yönetimiyle ilgili bilgilere sahiptir.
 2. Temel ekonomi ve ekonomik coğrafya konularında bilgi sahibidir.
 3. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimine ilişkin temel kavram, fonksiyon ve sorunları tanımlar.
 4. Depolama, stok yönetimi ve taşımacılık konularında kapsamlı bilgi sahibidir.
 5. Sigorta ve risk yönetimi konularında bilgi sahibidir. Uluslararası ticarette ödeme ve teslim şekillerini bilir
 6. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya grup üyesi olarak sorumluluk alır.
 7. Bilgi, görüş ve önerilerini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
 8. Edindiği bilgileri kullanır, sorunlar karşısında optimal çözümler üretir
 9. İlgili verilerin toplanması ve yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması ve uygulanması aşamalarında bilimsel sistematiğe ve etik değerlere sahiptir.
 10. İşçi sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması bilincine sahiptir.
 11. Paketleme ve katma değerli hizmetler konusunda bilgi sahibidir.
 12. Gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.