Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme
 2. Uçak Teknolojisi ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme
 3. Uçak Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme
 4. Uçak Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme
 5. Uçak Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme
 6. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
 7. Uçak Teknolojisinde bağımsız olarak öğrenebilme ve öğrendiklerini uygulayabilme
 8. Uçak Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilme ve çözüm arayabilme
 9. Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme
 10. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirebilme
 12. Uçak Teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
 13. Uçak Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme