Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme
 2. Alan terminolojisini etkin kullanabilme
 3. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranabilme
 4. Alanıyla ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yoluyla aktarabilme.
 5. Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme.
 6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp ve bu süreçlere katılabilme
 7. Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme.
 8. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç ve cihazları kullanabilme.
 9. Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme.
 10. Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme.
 11. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme
 12. Sağlık kurumları bünyesindeki radyoloji ünitelerinde ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanarak hekimin gerekli gördüğü çekimleri yapabilme ve elde edilen verileri değerlendirebilme.
 13. Genel fizik ve kimya kavramlarını açıklayabilme
 14. Farklı görüntüleme sonuçlarında anatomik yapıları ayırt edebilme
 15. Radyasyonun zararlı etkilerinden korunabilme
 16. Temel sağlık, çevre koruma ve iş güvenliği konularını ifade edebilme