Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Havacılık faaliyetlerini betimleyebilir, hava araçlarını tanımlayabilir.
 2. Yer hizmetlerini, departmanlarını ve ekipmanları hakkında bilgi sahibi olur; ramp emniyeti ve apron kurallarının farkındadır ve gereklilikleri uygulayabilir.
 3. Havayolu işletmelerinin yakıt maliyeti yönetimi konusunda yüklemede uyguladığı politikalar hakkında bilgi sahibi olur.
 4. Günlük operasyonel faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulabilir ve doğru karar verme becerisine sahip olur.
 5. Havacılık ile meteoroloji arasındaki ilişki ve METAR, SPECI, TAF, AIRMET, SIGMET raporları hakkında bilgi sahibi olur.
 6. Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları, insan performansını etkileyen faktörler konusunda bilgi sahibi olur; insan faktörleri modelleri ile hata yönetim modelleri hakkında farkındalık kazanır.
 7. Biletleme paket programları konusunda bilgi sahibi olur.
 8. Uluslar arası havacılık kuruluşları, otoritelerin düzenlemeleri, yolcu ve seyahat hakkındaki tüm kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
 9. Tehlikeli maddeler, kargo, paketleme, etiketleme ve yükleme kurallarının farkındadır ve gerekli uygulamaları yapabilir.
 10. Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
 11. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.
 12. Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygulama becerisine sahip olur.
 13. Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşma, anlama ve uygulama becerisine sahip olur.
 14. Sunuş tekniklerini uygulama becerisine sahip olur.