Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Uluslararası ilişkilerin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunları tanır.
 2. Uluslararası ilişkilerin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunları tanımlar
 3. Uluslararası ilişkilerin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunları yorumlar.
 4. Uluslararası ilişkilerin kavram, soru ve sorunlarını gerekli uluslararası ilişkiler bilgisi çerçevesinde değerlendirir.
 5. Uluslararası ilişkiler alanındaki düşünürlerin görüşlerini tartışır.
 6. Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları betimler.
 7. Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları örneklendirir.
 8. Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları çözümler.
 9. Farklı bilgi dallarından (Tarih, Sosyoloji, Hukuk, İktisat vb.) edindiği bilgileri aktarır.
 10. Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri kullanır.
 11. Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri Uluslararası ilişkiler bilgisiyle ilişkilendirir.
 12. Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını betimler.
 13. Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını yorumlar.
 14. Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını tartışır.