Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Kamera kullanarak iç ve dış mekânlarda çekim yapar.
 2. Her ortamda ses kaydı alır.
 3. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler.
 4. Genel ilkeler çerçevesinde kurgu tekniklerini uygular
 5. Görsel-işitsel anlatım yöntemlerini uygular.
 6. Aydınlatma yapar.
 7. Radyo ve televizyon program metni yazar.
 8. Radyo ve televizyon programı hazırlar.
 9. Senaryonun dramatik yapısını oluşturur.
 10. Grafik düzenlemeler oluşturur.
 11. Haber toplayıp yazar.
 12. Röportaj yapar.
 13. Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, edindiği profesyonel bilgileri günlük çalışmalarında, etkinliklerde ve projelerde uygular ve geliştirir.