Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da medyayı eleştirel bir yaklaşımla takip edebilecek bilgi ve yetiye sahip olur.
 2. Medyanın ve bilgi üretmenin önemini kavrayıp ortaya çıkan ürünlerin toplumsal gücünün farkına varır.
 3. Medya üretim süreçlerine staj ve ders kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde katılarak mesleki tercihleri belirler.
 4. Medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olup güncel teknolojik bilgileri kullanır.
 5. Çalışacağı mecranın izleyici / dinleyici / kullanıcı yapısı ve üretim hedeflerine ilişkin bilgi ve fikir sahibi olur.
 6. Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurları ve aşamaları hakkında bilgi sahibi olup bu süreçleri kuramsal bir çerçevede eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
 7. Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel - işitsel içeriği (kısa film, belgesel, reklam, jenerik) tasarlayıp üretir ve bunları ulusal ve uluslar arası platformlarda paylaşır.
 8. İçerik üreteceği konuya dair kişiler, referans kitaplar, veri tabanları, haber ajansları ve internetteki birden fazla dilde yazılmış kaynakları etkin olarak kullanır.
 9. Sosyal bilimler ve iletişim çalışmaları alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım ve araştırmaları takip ederek eleştirel bir şekilde değerlendirir.
 10. Görsel ? işitsel medya ürünlerinin üretim sürecine ve sonucuna etik ve bağımsız bir yaklaşım sunar.
 11. Medya üretim sürecinde yaratıcı ve yenilikçi bir duruş geliştirmenin önemini kavrayıp toplumsal değişim getirebilecek olan medya ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlar.
 12. Çalışmaların tüm üretim sürecinde ekip çalışmasına ve işbirliğine açık bir tutum geliştirir.
 13. Sektör ve sivil toplum kuruluşlarını etkin paydaşlar olarak tanımlayarak uygulamaya yönelik medya projeleri geliştirir.
 14. Medya sektöründe çalışacak bireylerin sosyal hak ve yükümlülüklerinin farkında olup bu konulardaki güncel bilgileri takip eder.
 15. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek sürekli kendini geliştirip olası sorunlar karşısında çözüm önerileri üretebilir.