Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Kesim, dikim ve kalite kontrol tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmak
 2. Yeni bir ürün tasarlama, çözümleme, uygulayabilme becerisine sahip olmak
 3. Görsel algı ve anlatım becerisine sahip olmak
 4. Moda tasarım teknikerliği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 5. Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak
 6. Konfeksiyon makinelerini tanıma, kullanabilme ve koruyucu bakımını yapabilme becerisine sahip olmak.
 7. Mesleki bilgiye ulaşma ve araştırma- geliştirme becerisine sahip olmak,
 8. Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olmak,
 9. Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilmek
 10. Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçlere hâkim olmak,
 11. Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olmak
 12. Tekstil uygulamaları sırasında takım çalışmalarına yatkın olabilmek,
 13. Moda tasarımı ile ilgili teknikleri bilme ve uygulayabilme becerisine sahip olmak,
 14. Kalıp hazırlama ve model uygulama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmak,