Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Yaratıcı ve eleştirel düşünür.
 2. Bilgi toplama, bir araya getirme, analiz edebilme, değerlendirebilme, örneklerden yararlanma ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
 3. Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilir.
 4. Yerel ve dünya mimarlığını tanıma, tarihsel, kültürel ve sosyal verileri anlama ve kullanabilme, tarihi çevre koruma bilincine sahip olur.
 5. Mimarlık ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlama, diğer disiplinlerden yararlanabilme ve işbirliği yapabilme becerisi kazanır.
 6. Yenilikçi düşünebilme, mimarlık ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi izleyebilme ve kullanabilme becerisi kazanır.
 7. Güzel sanatlar bilgisini ve estetik gerekleri, tasarım ve uygulama sürecine aktarabilir.
 8. İnsan psikolojisini, davranışlarını ve ergonomisini anlama becerisi kazanır.
 9. Taşıyıcı sistem, yapı malzemeleri, bina servis sistemleri, yapım sistemlerini anlama ve bu teknik bilgileri kullanabilme becerisi kazanır.
 10. Sürdürülebilir tasarım yapabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
 11. Doğal afetleri düşünerek tasarlama ve uygulama becerisi kazanır.
 12. Özgün bir mimari proje önerisinin tasarlanması ve sunulması için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olur.
 13. Çalışmalarını yazılı, görsel, elektronik ve grafik anlatım teknikleri ile sunabilir.
 14. Mesleki, etik ve yasal sorumluluklara sahip olur.