Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Muhasebe, finans ve denetim problemlerinin çözümünde muhasebe, finans ve denetim bilgilerini uygulayabilme becerisi kazanmak.
  2. Disiplinler arası çalışma gruplarında etkin görev alabilme becerisi edinmek
  3. Takım çalışmalarında aktif görevler üstlenebilme ve alanıyla ilgili spesifik konularda kendini ve takımını ifade edebilme.
  4. Alanında ortaya çıkan yeniliklere kolaylıkla adapte olabilme
  5. Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma.
  6. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazanmak
  7. Muhasebe, finans, risk yönetimi ve iç denetim alanındaki uygulamalara yönelik farkındalık kazanmak
  8. Alanla ilgili teknolojik gelişmeleri ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi kazanmak.