Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. İşletme yöneticiliğinin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak
 2. Eleştirel düşünüp örgütte/kurumda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve çözüm üretebilmek
 3. Çağdaş yönetim tekniklerini iş hayatında uygulayabilmek
 4. Yenilikçi yaklaşımlarla iş fikirleri üretebilmek
 5. Girişimcilik fikirlerini ticarileştirerek iş modellerine dönüştürebilmek
 6. Grup çalışmaları ve disiplinlerarası çalışmalarda sorumluluk ve inisiyatif alabilmek
 7. İşletmelerin toplumdaki tüm paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, ekolojik, etik sorumluluklarının bilincinde olmak
 8. Teknolojik yenilikleri takip etmek ve iş hayatına uygulayabilmek
 9. Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
 10. Sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde işletmenin toplumsal sorumluluklarının bilincinde olmak
 11. İşletme fonksiyonlarına ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip olmak