Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. İş yerindeki iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit eder,
 2. İşyerinde ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirir.
 3. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
 4. Kaliteli hizmet üreterek mali sorumlulukları en aza düşürür.
 5. İşletmenin karlılığının arttırılmasına katkı sağlar.
 6. Yeterli teknik bilgiye ve mesleki ingilizce bilgisine sahip personel olur.
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuata ve gerekli teorik bilgiye sahip olur.
 8. İşyerinde karşılaşacağı problemlerle ilgili çözüm üretme becerisine sahip olur.
 9. Ekip çalışması yapabilir, yaptığı iş ile ilgili olarak çalışma hayatında uygulamalar yapabilir.
 10. Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışabilmek için mesleki donanıma sahip olur.
 11. Çalışma alanı ve işi ile ilgili güncel yenilikleri ve değişiklikleri takip eder.
 12. İşyeri ile ilgili gerekli özen ile birlikte sorumluluk duygusuna sahip olur.
 13. Personel arasında takım çalışmasına uygun olarak iş ahengini sağlayan, iyi ilişkiler kuran, hoşgörülü, anlayışlı, kaynakları dengeli kullanan bir teknik eleman olur.