Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. İş yerindeki iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit eder.
2. İşyeri dışından kaynaklı riskleri analiz edebilir.
3. Acil durumlarla ilgili yönetim ve kontrol bilgisine sahip olur.
4. Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olur.
5. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat bilgisine ve gerekli teorik bilgiye sahip olur.
6. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme bilincine sahiptir.
7. Alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde mesleki dil bilgisine sahip olur.
8. İşyerinde karşılaştığı problemlerle ilgili çözüm üretme becerisine sahip olur.
9. Sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözebilir.
10. İşyeri ile ilgili gerekli özen ile birlikte sorumluluk duygusuna sahip olur.
11. Çalışan psikolojisini bilir.
12. İşyerlerinde iş güvenliği kültürü oluşmasına katkı sağlayabilir.
13. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratabilir.
14. Yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülmesini sağlayabilir.
15. Ekip çalışması yapabilir, yaptığı iş ile ilgili olarak çalışma hayatında uygulamalar yapabilir.