Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
  2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
  3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarında içerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
  4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarına ilişkin proje üretirken, analiz ederken, mesleki etik değerleri ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini göz önünde tutabilmek.
  5. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarında karşılaşılan iletişim problemlerine yönelik çözüm geliştirirken farklı disiplinlerle farklı parametreler kullanabilmek, sorunların çözümünde bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
  6. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarında sektör uygulamalarını eleştirel bakışla değerlendirebilmek, iletişim ihtiyacına yönelik orijinal fikir geliştirebilmek, ihtiyaç ve yaratıcılık ilişkisini kurabilmek.
  7. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmek, alanın temel dinamiklerindeki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.
  8. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi alanlarında araştırmanın önemini kavramak, bilgiye ulaşma yollarını bilmek, verileri değerlendirebilmek, araştırma yöntem ve uygulamalarına hakim olmak, ilgili araçları kullanabilmek.