Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Gastronomi alanındaki konuları, tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimlerini kullanarak araştırma ve geliştirme becerisine sahiptir.
 2. Gastronomiyi bilişim teknolojilerini kullanarak irdeler, alandaki yeniliklerin yaratılmasında rol alır.
 3. Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, tescil sürecini yürütebilir ve alanlarındaki konularda stratejik yaklaşım geliştirebilir.
 4. İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki kavramları,  ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, gıda işletmesini yönetebilecek yönetim teorilerini bilir ve uygular.
 5. Yiyecek-içecek üretimi ile ilgili menü planlama ilkeleri doğrultusunda maliyet analizi ve menü fiyatlandırması yapar.
 6. Gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası mesleki etik standartlarını, gıda güvenliği standartlarını ve mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.) bilir ve uygular
 7. Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.
 8. Gastronomi alanının benimsediği biçimde kişisel bakıma ve hijyene özen gösterir
 9. Ulusal ve uluslararası mutfakların temel pişirme tekniklerini bilir, ekipman ve teknolojilerini kullanır.
 10. Kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri hakkında bilgi sahibidir.
 11. Yemeği bir sanat olarak benimser, yemeklerin görsel sunumunu tasarlanması konusunda yetkindir.
 12. Yiyecek dekorasyonunu ve görsel sunum tekniklerini bilir ve uygular.
 13. Alanı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma konularında bilgi ve bilince sahiptir. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek sorunları çözer.
 14. İngilizcede Avrupa Dil Portföyü B1 seviyesinde yani mesleği ile ilgili kaynakları okuyup-anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir.
 15. Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser, sosyal sorumluluk sahibidir