Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Görsel-işitsel ve çoklu medya tasarımı alanında ileri düzeyde kuramsal bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.

2. Bir tasarımcı olarak Görsel İletişim Tasarımı projelerinin planlama, uygulama aşamalarında etik değerlerin, yasal düzenlemelerin ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde olmak.

3. Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye’deki yeni ekolleri ve buna bağlı olarak gelişen tasarım süreçlerini, teknolojilerini, yazılımlarını takip edebilmek ve uygulayabilmek.

4. Yapım-üretim süreçlerine temel oluşturacak Görsel İletişim Tasarımı alanındaki eser, kuram, ilke ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak.

5. Görsel İletişim Tasarımı alanında çeşitli araştırma yöntemleri ile tasarımda disiplinler arası problem çözme becerisine sahip olmak.

6. Estetik bilgi, beceri ve algıyı geliştirerek; yaratıcı bir düşünceyi etkili bir görsel mesaja dönüştürebilmek.

7. Görsel İletişim Tasarımı uygulamalarında oluşabilecek tasarım sorunlarını hızlı ve etkili bir biçimde çözme yetisine sahip olmak.

8. Proje üretim sürecine uygun bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.

9. Görsel İletişim Tasarımının fotoğraf ve video alanında çekim, görüntü işleme, kurgu ve üretim sonrası teknikleri de dahil olmak üzere, bütün üretim süreçleri hakkında yeterli düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak.

10. Profesyonel yaşamın gerekline uygun olarak gerçekçi bir iş planı ve ona uygun bir çalışma takvimi planlayabilmek, bireysel ve ekip çalışma disiplinine sahip olmak.

11. Yaratıcı bir fikir geliştirerek; pazarlama, tanıtım, reklam vb. sektörlerde uygulanabilir bir proje haline getirebilme becerisi kazanmak.

12. Geleneksel ve yeni medya için grafik, fotografik, illüstratif, 3 boyutlu, hareketli ve etkileşimli tasarımların yapım ve üretim sürecinde hedef kitleyi göz önüne alarak doğru mesajı ve göstergeleri, doğru iletişim mecralarına uygulayabilmek.

13. Görsel İletişim Tasarımcısı olarak yer aldığı projelerde bireysel ve ekip çalışma disiplinine sahip olmak.

14. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve kişisel kapasitesini artırabilmek için sürekli bilgi arayışında olmak.

15. Bir yabancı dili kullanarak Görsel İletişim Tasarımı alanı ile ilgili bilgileri, teknikleri, yöntemleri, araştırmaları takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.