Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Elektrik ve elektronik mühendisliği problemlerinin çözümünde matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi kazanır.
2.   Elektrik ve elektronik devrelerin ve sistemlerin üretiminde ve denemesinde karşılaşılabilecek sorunları tanımlama, uygun çözümleme ve modelleme yöntemlerini kullanarak çözme becerisi kazanır.
3.   İhtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayabilecek elektrik ve elektronik devreleri ve sistemleri tasarlayabilme ve geliştirebilme becerisi kazanır.
4.   Elektrik ve elektronik mühendisliği araç ve yazılımlarını etkin şekilde kullanabilme ve geliştirme becerisi kazanır.
5.   Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6.   Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazanır.
7.   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazanır.
8.   Teknolojik yenilikleri izleme yeteneği ve yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.
9.   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
10.  İş hayatındaki uygulamalara yönelik farkındalık kazanır.
11.  Mühendislik uygulamalarının ulusal ve evrensel düzeydeki hukuksal, toplumsal ve çevresel etkilerini kavrar.