Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki temel kavram ve bilgileri kazanır.
 2. Dünya’da ve Türkiye’de bankacılığın ve sigortacılığın gelişimine dair bilgileri kazanır.
 3. İktisadi bilgileri kullanabilme becerisi edinir.
 4. Tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin bir şekilde pazarlama bilgi ve becerisi edinir.
 5. Alansal verileri analiz ve yorumlamayı öğrenir.
 6. Finansal piyasadaki gelişmeleri yorumlama becerisi edinir.
 7. Alanda, bireysel ve ekip çalışmasında inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma becerisi kazanır.
 8. İş hayatında sosyoekonomik, sosyokültürel değerlerin bilincine sahip olur.
 9. Mesleki ve toplumsal değerlere uyar.
 10. Girişimcilik açısından yeni ve farklı fikirler üretme becerisi edinir.
 11. İş hayatında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri getirebilme becerisi edinir.
 12. Hayat boyu öğrenme becerisine sahip olur, ulusal ve uluslararası değişimleri uygulamaya koyar.