Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 2. Farklı sorunlardaki yazılım (kodlama) bilgilerinin kodlamasını yapar.
 3. Veritabanı yönetimi, sorgulama, tasarımı konularındaki bilgilerini uygulamalarda kullanır.
 4. Grafik animasyon konusunda proje geliştirir.
 5. İnternet programcılığına ilişkin yazılım geliştirir.
 6. Bilgisayar ağları konusundaki genel kavramları bilir.
 7. Bilgisayar Programcılığı alanında sorunları algoritmik olarak tanımlar.
 8. Uygulama alanlarında etkin çözümler üretir.
 9. Bilgisayar Programcılığı uygulamaları için gerekli teknikleri ve aygıtları etkin şekilde kullanır.
 10. Yeni Teknolojiler konularında çalışma yapabilir.
 11. Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
 12. Bireysel sorumluluk alabilme ve takım çalışmasına yatkındır.
 13. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkında lığa sahip olur.