Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımı ve bu ayrımın sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Hukuk alanına ilişkin teorik bilgileri kullanarak uygulamada karşılaşabileceği sorunları öngörebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.
 3. Analitik düşünce yöntemini öğrenir ve hukuki kavramları karşılaştırabilme kabiliyetine sahip olur.
 4. Vaka analizleri yaparak, teorik bilgileri pratik uygulamada kullanabilme becerisini kazanır
 5. Hukuk uygulaması ve adli mekanizmanın işleyişiyle ilgili kapsamlı bilgiye sahip olur
 6. Hukuki bilgi kaynaklarına ulaşma ve bunları etkin şekilde kullanma metodları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
 7. Uygulamada karşılaştığı hukuki sorunları, başta anayasa ve kanunlar olmak üzere, yargı içtihatları ve doktrin ile yorumlayıp çözüme kavuşturabilecek beceriye sahip olur.
 8. Hukuki bilgi ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edebilme yeteneğine sahip olur.
 9. Kamu kurumlarının işleyişi ve bağlı oldukları hukuki rejimler hakkında genel bilgi sahibi olur
 10. Bireyin devlet karşısında sahip olduğu ve gerek iç hukuktan ve gerekse uluslararası hukuktan doğan hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olur.
 11. Klavye kullanımı ve hukuki ve adli yazışma teknikleri hakkında bilgi ve ustalık sahibi olur
 12. Hukuki yazı dilini gramer kurallarına uygun şekilde ve uygulamada kabul edilen standartlarıyla öğrenir.
 13. Hukuk mesleğinin kuralları ve meslek etiği hakkında bilgi sahibi olur
 14. Özel hukuk kişileri ve bunlar arasındaki hukuki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur