Program Tanımı

Kendine güvenen, öğrenme ve öğretme konusunda motivasyonu yüksek mezunlarımız, alana katkı sağlayan, çocuklarla ve diğer bireylerle çalışmaktan ve işbirliği yapmaktan zevk alan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireylerdir.