Program Tanımı

Uygulamayı planladığımız bu programın amacı bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli bireyler yetiştirerek giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamaktır. Mezunlarımızın bilgili ve yetkili eğiticiler olmasının yanı sıra öğrenme ve öğretme motivasyonu olan, insanlarla birlikte çalışabilen, bildiklerinin paylaşabilen, öğrenme ve öğretme konusunda sebatkâr, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan öğretmenler olmasını hedefliyoruz. Ayrıca matematiği öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkaracak, matematiğin önemini ve uygulama alanlarını öğrencilerine gösterecek matematik öğretmenleri yetiştirerek bu alandaki açığımızı kapatmayı hedefliyoruz.