Program Tanımı

Restorasyon Yüksek Lisans Programı, çağdaş koruma ilkeleri, kentsel koruma, restorasyonda yeni teknikler, envanter hazırlama, tek yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeler için koruma önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı ders ve proje (tezsiz program) çalışmalarını içermektedir.