Program Tanımı

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Mimarlık  alanında daha derinlemesine bilgi sağlayarak, uzmanlaşmaları geliştirerek, eğitim ve öğretime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojinin takip edilmesi, uluslararası standartlara ulaşmak ve çevresel değerlerin korunması için üst düzeyde mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu hedeflere doğrultusunda, ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, toplumla üniversitenin bütünleşmesi, nitelikli araştırmaların yapılması ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi gibi stratejiler göz önünde bulundurulmaktadır.