Program Tanımı

Matematik tezli yüksek lisans programı, matematik ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel matematiksel problemlerin çözümüne yönelik bilgi birikimine sahip olmalarına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.