Program Tanımı

Üniversitemiz İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, lisans eğitiminden sonra öğrencilerin, meslekleriyle ilgili bilgilerini, gerek evrensel gerekse zihinsel boyutta geliştirmelerini, disiplinler arası etkileşimle yeni bilgiler üretebilmelerini ve bu bilgileri birey toplum ve çevreyi gözeterek, estetik ve etik kaygılarla iç mimarlık üretimi ile ilişkilendirmelerini amaçlar.