Program Tanımı

Elektronik mühendisliği yüksek lisans programı, elektrik-elektronik mühendisliğinde ya da kayıt kabul şartlarına uyan diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak, alanında ve ilgili disiplinlerde yerel, ulusal ve küresel sorunlara yenilikçi çözümler üretebilmesine yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.