Program Tanımı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) Bölümü’nün öğretim dili İngilizce olup programın amacı; Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetiminin temel ilkelerini, stratejilerini, fonksiyon ve tekniklerini bilen; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış, teori ile uygulamayı bütünleştirebilen, olaylara ve problemlere sistem yaklaşımıyla ve tedarik zinciri yönetimi bakış açısıyla bakabilen yönetici adaylarını yetiştirerek işletmelerin lojistik ve ticaret departmanlarında, lojistik işletmelerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim sektöründe, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev alabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.