Program Tanımı

Program öğrencilere Uçak Teknolojisi alanının gerektirdiği mesleki konularda kapsamlı bir eğitim sağlar. Program teori ve uygulamaya yönelik öğretim anlayışı ile sektörde gelişmelere açık ve uyumludur. Program ayrıca öğrencilerin İngilizceyi etkin kullanmalarını sağlar.

Uçak Teknolojisi Programı mezunları, uluslararası ve ulusal sektördeki sivil hava taşımacılığı yapan tüm firmalarda uçak bakım ve onarım hizmetlerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.