Program Tanımı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait hastane, görüntüleme merkezleri, aile sağlık merkezleri, veteriner ve radyoloji polikliniği bulunan işletmelerde radyoloji bölümünde İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.