Program Tanımı

Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı lisans programının amacı oyuncu adaylarına mesleğin etik kuralları ve çağdaş yöntemler çerçevesinde entelektüel bir birikim ve fiziksel donanım kazandırmaktır. Tiyatro eğitiminin en önemli ayağı olan oyunculuk eğitimi, tiyatronun tüm sanat dallarıyla kesişen yapısı ve de toplumsal hayatta “hayatın aynası” olarak işlev görmesinden dolayı oyuncu adaylarına hem kendileri, hem içinde yaşadıkları toplum, hem de tiyatronun evrensel örüntüleri ile ilgili bir keşif ve beceri edinme ortamı sağlayarak Türk tiyatrosunun zenginleşmesine katkıda bulunacak sanatçı bireyler yetiştirmeyi hedefler.