Program Tanımı

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği yüksek lisans programı, güzel sanatlar ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; kuramsal ve uygulamalı araştırma ve incelemelerden çıkan bilgileri kullanarak kentsel sanat aktivitelerinin önündeki  engellerin çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.