Program Tanımı

Sosyoloji yüksek lisans programı, sosyoloji ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.