Program Tanımı

Program öğrencilere sivil hava ulaştırma hizmetleri alanının gerektirdiği mesleki konularda kapsamlı bir eğitim sağlar. Program teori ve uygulamaya yönelik öğretim anlayışı ile sektörde gelişmelere açık ve uyumludur. Program ayrıca öğrencilerin İngilizceyi etkin kullanmalarını sağlar.