Program Tanımı

Sosyoloji lisans programının amacı, toplum sorunları ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek gelişmesine katkıda bulunan ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri; üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, sağlık, eğitim, hukuk, güvenlik gibi kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.