Program Tanımı

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı; medyanın toplumsal gücünü kavramış, disiplinlerarası ve etik bir duruş geliştirmiş, yeni yaklaşım ve araştırmaları takip edip eleştirel bir şekilde değerlendirebilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı ve 21. yüzyılda iletişim alanına ulusal ve uluslararası düzeyde yön verebilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.