Program Tanımı

Radyo – Televizyon Programcılığı, öğrencilerine, meslekî araç gereç hakkında teorik ve uygulamalı olarak temel bilgiler vermek; iletişim ve medya çalışanları olarak bilmeleri gereken genel kültür konuları, hukuksal ve ahlakî gereklilikleri öğretmek, ekip içinde işbölümü temelinde çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla eğitim veren bir Ön Lisans Programı’dır.