Program Tanımı

Radyo Televizyon Sinema lisans programı, kapsadığı tüm alanlara ait bilgileri teorik bir akademik altyapıyla desteklemenin yanı sıra uygulamalı alan dersleri ile teorik ve uygulama bakımından yetkin bireyler yetiştirmektedir.