Program Tanımı

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı; çağdaş ve evrensel değerler ışığında, kamu veya özel sektöre ait tüm tekstil ve dokuma fabrikalarında üretilecek malların biçim ve desenlerinin tasarımını yapan, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında tasarımcı olarak çalışabilecek ara elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.