Program Tanımı

Mimarlık, insan yaşamının içinde geçtiği her mekânın tasarlanmasından üretimine dek her aşamasından sorumludur. Sanatın ve teknolojinin buluştuğu noktada tanımlanabilen mimarlık, yaşamın içinde, yaşamla canlı bağlar kuran bir meslek dalıdır. Bu bütünsel bakışın yaygınlaşmasının bir sonucu olarak; mimarlık mesleği, son yıllarda geçirdiği dönüşümlerle birlikte, yapı üretiminin tasarım aşamasının dışında, inşaat kontrolünden malzeme sektörüne uzanan bir çeşitlilikte geniş bir iş sahasına kavuşmuş; böylelikle serbest mimarlık hizmeti vermek veya akademisyenlik yapmak gibi klasik çalışma pratiklerine yenileri eklenmiştir. Mimarlık Bölümü mezunları, mimarlık alanı içinde her aşamada görev alabilecek ve bu görevlerin altından kalkabilecek alt yapıya sahiplerdir.

Mimarlık Fakültesi’nde verilmekte olan “Bütünleşik Tasarım Eğitim-Öğretim Modeli” çerçevesinde, Mimarlık Lisans Programı öğrencilerimiz, İç Mimarlık ve Yat Tasarımı gibi diğer tasarım alanına ilişkin bölümler, alan seçmeli ve üniversite seçmeli dersler ile de diğer fakülte ve bölümlerin alanına ilişkin bilgilerle interdisipliner bir eğitim alma olanağına sahiptirler.