Program Tanımı

Mimarlık Doktora Programı, akademik kariyer yapmak isteyenlere yönelik olarak ileri bir eğitim sunmayı;  teori, tasarım, bilgi, teknoloji, yapı malzemesi alanlarındaki araştırmaları arttırmayı,  çevreye ve kültürel değerlere saygılı, yeni teknikler geliştirebilen araştırmacı ve uygulamacıları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.