Program Tanımı

Maltepe Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Lisans Programı, muhasebe ve denetim alanındaki yöntem, teknik ve uygulamalara vakıf; analitik düşünebilen, problem çözme ve kara verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.