Program Tanımı

İşletme lisans programının amacı öğrencilere işletme, yönetim, işletme çevresi, yönetim fonksiyonları , işletme fonksiyonları gibi kavramları aktarmak ve küreselleşen iş ortamında işletmelere analitik düşünme becerisine sahip, proaktif, sosyal sorumluluklarının bilincinde ve iş etiğine uygun davranan yöneticiler yetiştirmektir.