Program Tanımı

İç Mimarlık Lisans Programı; iç mekan organizasyonu ve donatımına temel teşkil eden alanlarda güçlü bir sanatsal ve teknik altyapıya sahip, çağdaş ve özgün iç mekan ve mekan donatım elemanı tasarımları yapabilen, tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisine sahip, projelendirme sürecinde karşılaştığı problemleri tanımlayabilen ve çözüm üretebilen, çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli bilgisayar programlarını etkin şekilde kullanabilen, iç mimarlık, sanat ve tasarım alanlarında kuramsal bilgi ve görgüye sahip, disiplinler arası konularda çalışma yapabilen, bilgiye ulaşmayı bilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve alanındaki gelişmeleri izleyebilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen iç mimarlar yetiştiren bir programdır.

İç Mimarlık (İngilizce) Lisans Programı’nın, eğitim-öğretim modeli ve program yeterlilikleri (çıktıları), UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği), CIDA (İç Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve MIAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu-Türkiye) direktif ve ölçütleri esas alınarak geniş bir perspektifle ulusal-uluslararası akreditasyon koşulları dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Mimarlık Fakültesi’nde, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle “Bütünleşik Tasarım Eğitim-Öğretim Modeli” adı altında interdisipliner bir eğitim-öğretim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Bu model, program İç Mimarlık Lisans Programı öğrencilerine, Mimarlık ve Gemi ve Yat Tasarımı Lisans Programları ile ortak eğitim olanağı sunmaktadır. Bu kapsamda, İç Mimarlık Lisans Programı öğrencileri birinci yıl Mimarlık ve Gemi ve Yat Tasarımı Lisans Programları ile, 2. yıl ise Mimarlık Lisans Programı öğrencileri ile birlikte ortak eğitim almaktadırlar. Fakülte içerisindeki her üç bölümün seçmeli dersleri de ortak eğitime dahil edilmiştir.