Program Tanımı

Görsel İletişim Tasarımı lisans programının amacı; mesleki eğitimine temel oluşturacak bilgi ve becerileri edinmiş; fotoğraf, resimleme, grafik tasarım, yeni medya, etkileşimli tasarım, animasyon, modelleme ve video alanlarında teorik bilgi ve ileri düzeyde uygulama becerisine sahip; çağdaş iletişim araçlarını kullanma becerisine sahip; pek çok bireysel proje tamamlamış ve grup projesinde yer almış; yasal ve etik değerlere saygılı; eleştirel ve analitik bakış açısına sahip; en az bir yabancı dili kullanarak mesleki yenilikleri takip edebilen ve iletişim kurabilen; üretken ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.