Program Tanımı

Programın amacı, mezunlarına yazılım sistemlerinin belirli mühendislik yöntemleri kullanılarak geliştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandıracak eğitim vermektir. Bu amaç için programın mezunlarına, genel mühendislik ile bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliğine ilişkin yöntem, teknik ve araçların kullanılarak, sağlam, doğru, güvenilir ve isteğe uygun yazılım ürünleri ortaya çıkarmak, standartlar oluşturmak, uygulamak ve iş bölümü yapmaya yönelik bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını ve meslek onurunu en önde tutacak şekilde uzmanlık alanlarında hizmet veren, işveren ve müşteri için güvenilir hizmet üreten mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.