Program Tanımı

Dört yarıyılı kapsayan ön lisans programının amacı; öğrencilerin, program dersleriyle teorik bilgilerin verilmesi, son yarıyıldaki  staj ile mezuniyet öncesi eğitim pratiği gerçekleştirilerek bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.