Program Tanımı

Hemşirelik lisans programının amacı birey, aile, toplumun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere bütüncü bakım verebilen bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerileri gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen hemşireler yetiştirmektir.