Program Tanımı

4 yarıyıldan oluşan bu programın amacı, gerekli olan hukuk bilgisini teorik dersler ile vermek ve bu bilgileri mecburi olarak yaptırılan mesleki stajda öğrenilen pratik tecrübe ile tamamlayarak, hukuk teorisini ve uygulamasını birlikte öğrenmiş meslek elemanlarının yetişmesidir.