Program Tanımı

Programın amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında ameliyat öncesi hasta hazırlığı yapabilen, ameliyat esnasında hastanın yaşamsal bulgularını takip eden, ameliyat sonrası dönemde hastanın derlenmesini ve izlemini gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip, tıp dünyasındaki gelişmeleri takip eden, nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.