Program Hakkında

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi bünyesinde 2007 – 2008 eğitim ve öğretim yılında açılmış ve bu akademik yılda ilk öğrencilerini almıştır. Mezunlarımız özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında ‘Okul Öncesi Öğretmeni’ olarak çalışabilmektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında vermek istediğimiz, öncelikle alanında sağlam ve güncel bilgiye sahip, çocuk gelişimini ve öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri iyi bilen, çocuklarla çalışmaktan zevk alan, onlara hayatı öğrettiği kadar çocuklardan da öğrenmeyi bilen öğretmenler yetiştirmeye yönelik kapsamlı bir eğitimdir. En geniş anlamda amacımız,  giderek artmakta olan kaliteli öğretmen ihtiyacını karşılamaktır.

Misyon
Misyonumuz öğrencilerimizin ve mezunlarımızın okul öncesi eğitim alanını iyi tanıyan ve bu alana katkı sağlayabilen, çocuklarla çalışmak için gerekli donanıma sahip, bilgili ve kendine güvenen eğitimciler olmalarının yanı sıra, öğrenme ve öğretme motivasyonu olan, işbirliği içinde çalışabilen, bilgilerini paylaşabilen, iletişim becerileri güçlü, yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve okul öncesi eğitim alanında giderek artmakta olan nitelikli öğretmen açığını karşılamaktır.

Vizyon
Vizyonumuz amaçladıklarımıza ulaşabilmek için öğrecilerimize yenilikçi, çağdaş, eleştirel düşünceye imkan veren ve destekleyen, çok yönlü, bireysel farklılık ve ihtiyaçları dikkate alan bir eğitim imkanı vermektir.